Is introvert zijn aangeboren?

Doorheen de geschiedenis zijn er zijn veel voorbeelden van introverte en extraverte persoonlijkheden. Mozes was een stotteraar, die zelfs niet zijn eigen schapen hoedde. Hij weigerde in eerste instantie om Gods bevel op te volgen de Joden uit Egypte weg te leiden. Het was pas toen zijn welsprekende broer Aaron erbij gehaald werd, dat hij … Continue reading Is introvert zijn aangeboren?