waarom? daarom!

Er was eens een vrome kloostergemeenschap in de bergen. Elke dag werd de eucharistie gevierd. De kloosterkat, voor de rest een braaf beest, slaagde er iedere dag in om het heiligste onderdeel van de eucharistie, de consecratie, te verstoren. De kat begon dan luidkeels te miauwen, bijna te krijsen. Daarom vroeg de abt aan een lid van de gemeenschap om de kat vast te binden voor de mis begon, zodat alles ongehinderd voortgang kon vinden.

Dat ging zo vele jaren door.

Na het overlijden van de abt bleven ze de kat vlak voor de mis vastbinden.
Vervolgens stierf de kat.
De nieuwe abt gaf direct opdracht een andere kat te kopen om bij aanvang van de mis vast te binden. Iedereen was blij omdat het altijd zo was gegaan.

Maar op een dag vroeg een nieuwkomer waarom ze het arme dier zo kwelden. De vraag leidde tot veel commotie en de man die de vraag gesteld had, werd op staande voet uit de gemeenschap gestoten. Om te voorkomen dat zoiets zich ooit nog eens zou herhalen, schreven een paar geleerden van de orde een theologische verhandeling over de noodzaak om voor elke mis een kat vast te binden.

 

uit: De ziener – Lars Muhl

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.